1. Komore OxyHelp i prateća oprema

Što je uključeno u standardnu cijenu hiperbarične komore OxyLife I?

Cijena uključuje komoru OxyLife I i kontrolnu jedinicu bez koncentratora kisika AirSep ili hladnjaka. Popust se primjenjuje i na prateću opremu. Koncentrator kisika sa 10 L/min trenutačno košta 1900 eura.

Jednomjesne komore se ne isporučuju u dijelovima. Vanjski promjer mora proći kroz vrata sa svojim dimenzijama. Za komore od 80 cm je potreban pristup vratima od 88 cm.

Komora sadrži standardne dovodne mlaznice u unutrašnjosti koje se mogu povezati na bilo koji tip maske. Pronađite tip koji vam odgovara za nošenje i koristite ga. Možete ga nabaviti na lokalnom tržištu.

Komunikacija između operatera i pacijenta se vrši preko neovisnog dvosmjernog interfona koji se nalazi unutar komore. Dodatna audio-video oprema je samo za zabavu.

Dodatnih 5 cm u promjeru komore ne predstavlja veliku razliku s aspekta prostora. Iz mog iskustva, europskim klijentima bijele rase je potrebna komora od 80 cm. Ona od 75 cm se uglavnom prodaje u Japanu.

Metalno tijelo

Mekane komore OxyHelp s metalnim tijelom su popularne za kućnu uporabu, a prednosti su cijena i prostor koji zauzimaju. U većini drugih mekanih komora tlak je ograničen na 1,3 ATA.

Medicinska OxyHelp može dostići 2 ATA (trostruki tlak) koji pokriva većinu protokola za HBOT, a nemedicinska 1,5 ATA koji također ima širok spektar primjena za HBOT. Uglavnom, 1,3 ATA se učinkovito koristi za neurološke probleme (mozak bolje reagira na niži tlak), sva druga medicinska stanja zahtijevaju viši tlak.

Uretansko tijelo

Zatvarač se ponekad može oštetiti ako se njime ne rukuje pažljivo. S dugotrajnom uporabom, prozor ili zatvarač će se polomiti nakon čega će uretanska komora biti neuporabljiva. Jednom kada prozor ispadne ili zubi zatvarača oslabe, ne mogu se popraviti bez stručne pomoći. Posebnu opasnost predstavljaju mala djeca. Mogu da probiju komoru nečim oštrim i učine je beskorisnom.

2. Rukovanje komorom za HBOT OxyHelp

Je li potrebno prisustvo tehničara ili liječnika radi kontrole dok se koristi ova hiperbarična komora?

U uputama za uporabu nemedicinske komore, korisnicima se preporučuje odlazak na liječnički pregled prije korištenja komore. Svako s prosječnim obrazovanjem može rukovati komorom ako prati upute. U uputama za uporabu medicinske komore je navedeno da se komora može koristiti samo uz liječničku suglasnost i zahtijeva medicinsku pomoć tijekom tretmana.

Dakle, liječnik ili hiperbarični tehničar mora biti u blizini kada se rukuje komorom. Ova komora će biti certificirana kao medicinsko sredstvo klase IIB u skladu sa EEC 93/42. Morate provjeriti što je navedeno u propisima u vašoj zemlji o uporabi medicinskih sredstava klase IIB.

Iz tog razloga male ordinacije i privatna lica daju prednost nemedicinskom statusu, dok medicinske ustanove žele medicinsku verziju. U Japanu se ova komora koristi već 20 godina, uglavnom kao nemedicinsko sredstvo.

Da.

Da.

Spora dekompresija uobičajeno traje oko 8 minuta.

Razina tlaka i trajanje tretmana se mogu prilagoditi u bilo kojem trenutku, čak i tijekom tretmana na interfejsu ploče osjetljive na dodir kontrolne jedinice – izvan komore. Unutar komore, te promjene nisu moguće ako je kontrolna tabla podešena isključivo za kontrolu operatera izvana. Moguće naredbe unutar komore, bez kontrole operatera su: start/stop i prekidač za hlađenje paljenje/gašenje. Ako operater omogući rukovanje kontrolnom tablom iznutra, sve naredbe za tlak i druge karakteristike će biti dostupne i unutar komore.

Koncentratori se mogu isključiti samo izvan komore. Uvijek možete skinuti masku i pustiti sav O2 u komoru. Nema rizika od visoke razine, čak i sa 2 koncentratora kisika je sigurno. Još jedna stvar koju možete uraditi je uključiti koncentratore kisika u utičnicu s daljinskom kontrolom i ponijeti upravljač sa sobom u komoru i uključivati i isključivati po želji. Utičnice sa daljinskim su dostupne u svim trgovinama elektroopreme. I mi vam možemo isporučiti tu dodatnu stavku.

3. Sigurnost za uporabu

Koje su sigurnosne karakteristike predviđene za kontrolu mješavine kisika/zraka unutar komore? Rezervoarom s kojim sam imao iskustva u medicinskom centru (višemjesna, i s mogućnošću mnogo viših tlakova) spolja rukuju zaposlenici koji konstantno prate mješavinu kisika/zraka i mogu pustiti zrak u rezervoar u bilo kojem trenutku ako se plinovi nagomilaju.

Da, višemjesni sustav ima monitor razine kisika, pri čemu se alarm oglašava kada razina kisika opadne ispod 19% ili poraste preko 25-26%, ovisno o propisima zemlje.

Standardna jednomjesna posuda pod tlakom nema taj uvjet. U Europi se može koristiti jednomjesna komora ispunjena zrakom bez monitora za O2. Imali smo samo jednog klijenta iz Velike Britanije koji je tražio taj monitor, dodali smo ga komori i naplatili 700 eura.

U praksi, međutim, nema razloga za zabrinutost u vezi s razinama O2, matematika navedena u nastavku je jednostavna:

1. Minimalna razina

Komora je pod tlakom s normalnim zrakom i ima ventilaciju od 80 litara u minuti. Komora promjera 80 cm ima ukupni volumen zraka od 1200 litara pod normalnim zračnim tlakom. Čovjek udiše 5-8 litara zraka u minuti. S ovom brzinom ventilacije – 80 l/min, ukupnim volumenom zraka od 1800 litara pod 1,5 ATA i 2400 litara pod 2 ATA i volumenom ljudskog tijela od oko 100 litara, promjene sastava tlaka unutar komore su beznačajne.

(Ustvari, gustoća ljudskog tijela je vrlo bliska gustoći vode, zato većina nas (ovisno o sadržaju masti) tone kada izdahnemo i pluta kada udahnemo. Težina mišića je oko 1,06 g/ml, a masti 0,9 g/ml, a sačinjeni smo uglavnom od vode. Dakle, prilično je točno ako se kaže da osoba od 95 kg ima volumen od 95 litara.)

2. Maksimalna razina

Iz istih razloga objašnjenih gore, koncentrator koji uvodi 10 l/min – 95% kisika u komoru neće mnogo utjecati na koncentraciju O2 unutar komore.

40 sekundi.

Temperatura unutar komore ovisi o nekoliko faktora:

  • Vremena korištenja kompresora. Što se dulje koristi, topliji zrak se pumpa u komoru. Hladnjak je potreban posebice kada se komora koristi kontinuirano više od sat vremena.
  • Toplote tijela pacijenta. Tijela nekih ljudi proizvode više toplote od drugih, stoga nekima može biti ugodno bez hladnjaka, a nekima ne.

Iako propisi zahtijevaju ispitivanje pod 2,41 ATA za maksimalni radni tlak od 2 ATA, mi smo ispitali tlak od 3 ATA i nije bilo znakova deformacije.

Komora radi pod 2 ATA već oko 4 mjeseca i još uvijek nema znakova slabljenja. Koncentrator O2 AirSep (proizvodnja 139 kPa) je učinkovit do 1,7 ATA i za 2 ATA su potrebna dva koncentratora kako bi se osigurao dovoljan protok O2 unutar komore.

Ispitali smo nekoliko tipova koncentratora kisika, kineski koncentratori rade samo do 1,4 ATA, a intenzitet AirSep 10 l/min najbolje funkcionira u komprimiranom okruženju.

Zbog ugovora koji imamo s AirSep, naše cijene su povoljnije i sada koncentrator možemo prodavati za 1500 eura kada se kupuje s našim komorama.

Najveći rizik koji sam vidio sa mekim komorama je trovanje plinom CO2 u slučaju nestanka struje. Ljudi ponekad zaspu dok su u komori, a nestane struje. Kompresor prestane ventilirati komoru, ona ostane naduvena kao balon, a nema razmjene unutarnjeg zraka sa vanjskim.

I dalje će biti raspoloživo 700 litara zraka, ali gomilanje ugljičnog dioksida unutar komore je opasno po zdravlje. U slučaju nestanka struje, komora OxyHelp se automatski dekomprimira, vrata se spuštaju i puštaju zrak u komoru. Stoga, čak i ako pacijent spava i nema nikoga u blizini, potpuno je sigurno.

4. Garancija i održavanje

Koje je uobičajeno očekivano trajanje garancije za komore OxyLife I?

Dizajn kapsule dokazano radi najmanje 3-4 godine bez ikakvih intervencija. Nećete se morati mnogo baviti održavanjem tijekom životnog vijeka komore OxyLife I.

Dizajn kapsule dokazano radi najmanje 3-4 godine bez ikakvih intervencija. Jedini predvidiv problem nakon 3-4 godine uporabe je gumeni rub oko ulaza koji će se morati zamijeniti. Pripremili smo video uputu za taj postupak i dostavit ćemo i gumeni rub i ljepilo. Postupak traje oko 2 sata i ne zahtijeva posebne vještine.

Tekući troškovi

Račun za struju, potrošnja električne energije je sljedeća:

  1. Kompresorska jedinica – 380 Watt
  2. Koncentrator kisika – 650 Watt
  3. Sustav hlađenja - 500 Watt

Kompresorska jedinica

Kompresorska jedinica ima 2 kompleta zračna filtera, 0,05 i 0,01 mikrona i uz protok od 100 l/min, filteri će raditi 20 000 sati. Životni vijek zračne pumpe je oko 8000 sati. Troškovi zračne pumpe – 400 eura

Koncentrator kisika AirSep

Trebat ćete samo isprati krupne čestice iz filtera jednom tjedno, u skladu s uputama za uporabu, i zamijeniti ga jednom svake 2 godine. Životni vijek koncentratora je 25 000 – 30 000 sati uz propisno održavanje. Molekularno sito bi se trebalo zamijeniti nakon 10 000 sati.

Sustav hlađenja

Koristimo ga tek oko 8 mjeseci i ne znam ni za kakvu potrebu za održavanjem, pitat ću. Vjerujem da samo trebate održavati razinu vode i plina za hlađenje u skladu s preporukom.

Održavanje je opisano u uputama za uporabu. U biti, treba se održavati čistoća u komori i koristiti samo neutralan deterdžent. Samo obrišite prozor mekom krpom i neutralnim deterdžentom ili vodom. Prsnite malo silikonskog ulja na vodilice prozora jednom mjesečno ili kad god vam se učini da vrata ne klize lako. Sigurnosne karakteristike su objašnjene u prvom e-mailu ili katalogu Oxyhelp. Molimo vas, iščitajte ih.